Myślenie przyczynowo – skutkowe!

W DOBIE BADAŃ RADIOLOGICZNYCH WYDAJE SIĘ ŻE DIAGNOZA ANATOMICZNA STAJE SIĘ CZĘSTO WYROKIEM DLA PACJENTA!
Stawiając diagnozę zapominamy że prawdziwą diagnozą nie jest to co pokazuje rezonans [opis] ale jak do tego doszło!
Fizjoterapeuta/lekarz powinien zadawać sobie pytanie: „Dlaczego ta tkanka stała się bolesna?”

Shirley Sahrmann
B.PHTY.MSCP MAPA

Share this: