Ciało człowieka posiada swój własny system regeneracji, który pomaga nam szybciej wracać do zdrowia. Taping Medyczny jest oparty na działaniu tego systemu, ulepszając go poprzez aktywację układów neurologicznego i krążenia.

Warto wiedzieć, że mięśnie kontrolują również krążenie żylne i limfatyczne. Dlatego też zaburzenia funkcji mięśni mogą powodować objawy wielosystemowe. Terapeuci z Japonii i Korei odkryli, że można aktywować naturalny proces powrotu do zdrowia używając elastycznych plastrów, dzięki ich zaangażowaniu wykształcił się nowy sposób leczenia schorzeń nerwowych, mięśniowych, narządowych.

Mięśnie bezustannie kurczą się i rozciągają w swoim zakresie. Kiedy natomiast nadmiernie się rozciągają bądź kurczą (np. poprzez podniesieniem zbyt dużego ciężaru) dochodzi do urazów, co prowadzi do powstawania ognisk zapalnych. Kiedy w mięśniu wytwarza się zapalenie obserwujemy także obrzęk, sztywność i zmęczenie, przestrzeń pomiędzy m. a skórą ulega zmniejszeniu uciskając na naczynia limfatyczne. Zwężenie w efekcie doprowadza do ucisku na receptory bólowe znajdujące się w skórze wywołując BÓL. Plastry podnosząc skórę, zwiększają tą przestrzeń co działa przeciwbólowo i wzmaga przepływ limfy.