Taping – (oklejenie taśmą)

Połączenie klasycznej fizjoterapii polegającej na fizycznym oddziaływaniu na organizm z naturalnymi procesami samoleczenia organizmu.
Jedna z najczęściej stosowanych metod terapeutycznych nie tylko w sporcie, ale również w codziennej pracy z pacjentami. Polega ona na aplikowaniu na ciało w ściśle określony sposób, taśmy o odpowiedniej strukturze i właściwościach rozciągania. Głównym zadaniem taśmy jest regulacja napięcia mięśniowego w miejscu aplikacji. Wpływa to na zmniejszenie dolegliwości bólowych, a tym samym na zwiększenie zakresu ruchu a także siły mięśniowej pomimo dysfunkcji.

Plastrowanie dynamiczne to uniwersalna, nieinwazyjna metoda walki z bólem. Mechanizm działania plastra jest prosty. W następstwie urazu mięśnia dochodzi do powstania ogniska zapalnego, następnie do obrzęku, odruchowej sztywności. Przestrzeń pomiędzy skórą a mięśniem (powięzią) ulega znacznemu zmniejszeniu powodując ucisk na naczynia limfatyczne a także receptory bólowe. Zadaniem taśmy jest naciągnięcie, podniesienie skóry w celu zwiększenia przestrzeni, stwarzając tym samym warunki do usprawnienia pracy układu limfatycznego, dając silny efekt przeciwbólowy.