TERAPIA WG KONCEPCJI McCONNELL

Fizjo-Sport Centrum Fizjoterapii i Motoryki jako jedyny ośrodek w Polsce jest Instytutem McConnell, dzięki czemu również kształci fizjoterapeutów i lekarzy w tej nowatorskiej koncepcji pracy. Współpraca z Jenny McConnell została zainicjowana w 2017 roku, kiedy to po raz pierwszy gościliśmy prof. Jenny McConnell w naszym centrum. Koncepcja opracowana przez australijski ośrodek fizjoterapeutyczny Jenny McConnell pokazuje specyficzny sposób  rozumowania klinicznego, pozwalający na szersze, globalne spojrzenie na problem pacjenta. Uczy wnikliwej obserwacji, analizowania informacji oraz wyciągania wniosków. Założenia koncepcji to wynik wieloletnich, rzetelnych badań będących połączeniem wiedzy  z zakresu anatomii, fizjologii,  biomechaniki oraz inżynierii biomedycznej. Koncepcja McConnell dała fizjoterapeutom nowy kierunek w radzeniu sobie ze szczególnie trudnymi problemami pacjenta, wyznaczając fundamentalne cele terapii, którymi są modyfikacja i optymalizacja wzorców rekrutacji poprzez trening nerwowo-mięśniowy, czy wyposażenie pacjenta w proste strategie zarządzania ciałem (BMS) motywując go tym samym do czynnego uczestnictwa w procesie terapii. Stworzone przez autorkę aplikacje tapingowe mają szerokie zastosowanie w rozmaitych schorzeniach aparatu ruchu. Pomysł odciążenia tkanki można zastosować do dowolnego stawu lub tkanek miękkich w obrębie kończyny dolnej, stawu barkowego czy kręgosłupa lędźwiowego, umożliwiając tym samym skuteczniejsze leczenie. Są pomocne w przypadku degeneracji stożka rotatorów u pacjentów z tendinopatiami okolicy krętarza większego czy zapaleniem kaletek, a także w degeneracyjnym rozdarciu łąkotek, zwyrodnieniach stawu kolanowego, zapaleniu rozściegna podeszwowego, tendinopatii mięśnia piszczelowego tylnego, tendinopatii pośladkowej czy zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa.

Jenny McConnell- jedna z najbardziej znanych fizjoterapeutek w Australii i w Europie. Założycielka Instytutu McConnell, twórczyni koncepcji. Autorka wielu prac badawczo-doświadczalych dostarczających wiedzy z zakresu anatomii i mechaniki kolana. Pomysłodawczyni aplikacji tapingowych wpływających na korekcję stawu rzepkowo-udowego, stopy, stawu barkowego. Wyróżniona prestiżową nagrodą F.E Johnson Memorial Fellowship (2006) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i medycyny w sporcie.

CELE TERAPII

Pacjentom korzystającym z pomocy naszych fizjoterapeutów pracujących według założeń omawianej koncepcji po wnikliwej analizie, przeprowadzonym wywiadzie, zostają udzielone konkretne porady. Terapeuta wyjaśnia:

–  mechanizm bólu, czyli dlaczego u pacjenta pojawiły się dolegliwości bólowe oraz jaki jest główny czynnik przeciążający aparat ruchu,

– w jaki sposób rozwiązać przyczynę problemu a tym samym jak zminimalizować objawy

Naszym celem jest wyposażenie pacjenta w proste indywidualnie dobrane strategie/ćwiczenia  do autoterapii pozwalające radzić sobie z dolegliwościami. Dodatkowo wykorzystując w terapii autorskie aplikacje tapingowe wpływające na  odciążenie danej struktury wpływamy na jej przyspieszenie i skuteczność.