fizjo-sport-gabinetCenterParkPraca w naszym gabinecie nastawiona jest na pracę indywidualną z pacjentem. Stosowane rozwiązania diagnostyki, oceny i terapii są oparte o EBM (Evidence Based Medicine). Medycyna oparta na faktach i dowodach naukowych pomaga nam na stosowaniu odpowiednich strategii w leczeniu