W centrum fizjo-sport leczymy i usprawniamy w sposób spersonalizowany. Dobranie optymalnej strategii terapeutycznej czy treningowej odbywa się po szczegółowej diagnostyce, która obejmuje ocenę i analizę czterech obszarów: ruchu, postawy, sportu i środowiska w jakim żyjemy czy pracujemy. Indywidualne podejście gwarantuje sukces w terapii z pacjentem.

Stosowane rozwiązania diagnostyki, oceny i fizjoterapii są oparte o EBM (Evidence Based Medicine). Medycyna oparta na faktach i dowodach naukowych pomaga nam stosować odpowiednie kroki podczas leczenia.

Pokazujemy jak w prosty sposób jakością ruchu zmienić jakość życia!

Przyjdź i skorzystaj z Centrum Fizjo-Sport.