To właśnie połączenie koncepcji Kinetic Controll, McConnell i Movement System czyni nasze Centrum Fizjoterapii Fizjo-Sport wyjątkowe. Pomagamy w szybkim powrocie do sprawności, przekazujemy i edukujemy naszych pacjentów, pomagamy im osiągnąć lepsze wyniki jak również uczymy przyszłe pokolenia fizjoterapeutów skuteczniejszej diagnozy i leczenia.

Koncepcja pracy pozwala zrozumieć jak niekontrolowany, nieprawidłowy ruch wpływa i generuje dolegliwości towarzyszące pacjentom. W czasie pracy wykorzystuje się szereg testów funkcjonalnych, które pozwalają zlokalizować w organizmie “słabe punkty”, do których będziemy zaliczać m. in.: ograniczenia i deficyty w zakresie stabilności, mobilności i kontroli motorycznej.
Poprawa zarządzania przewlekłych problemów układu mięśniowo-szkieletowego. Koncepcja pracy z pacjentem opracowana przez australijski ośrodek fizjoterapeutyczny Jenny McConnell jest oparty na zrozumieniu wpływu postawy i ruchu jako sprawczy czynnik mięśniowych objawów i korzystnych efektów rozkładu tkanki miękkiej przy użyciu tejpów endura TAPE, aby natychmiast zmniejszyć ból i zoptymalizować efekty leczenia.

Pomaga zrozumieć dysfunkcję układu mięśniowo-szkieletowego, która powstaje w odpowiedzi na nieprawidłowe obciążenie tkanek podczas aktywności dnia codziennego i która jest powiązana z cechami osobniczymi. Powtarzane ruchy oraz przybierana postawa podczas aktywności dnia codziennego generują zmiany w tkankach które są główną przyczyną tychże dysfunkcji.

Specjalistyczna metoda diagnostyczno – terapeutyczną ciągle rozwijającą się wraz z postępem medycyny i rozwojem badań naukowych. Brian Mulligan opracował, a następnie opublikował zasady stosowania takich technik jak “NAG”, “SNAG”, “odwrotne NAG”oraz mobilizacje połączone ruchem /tzw. techniki “MWM”/ i wiele innych. Są to techniki działające bezpośrednio na stawy, a pośrednio na układ nerwowo-mięśniowy.

Metoda polega na zastosowaniu specjalnych plastrów bawełnianych o odpowiedniej strukturze i właściwościach rozciągania. Taśmy (różnej szerokości lub długości) stosowane są bezpośrednio na skórę. Do każdego schorzenia, dysfunkcji dobiera się odpowiednią technikę oklejania dostosowaną wg wskazań i potrzeb klinicznych i skierowaną na zamierzony cel terapeutyczny.