Fizjoterapeuci

dr Michał Hadała
dr Michał HadałaFizjoterapeuta, Międzynarodowy instruktor Kinetic Control, McConnell Institute
Szymon Połednik
Szymon PołednikFizjoterapeuta
Katarzyna Żurek
Katarzyna ŻurekFizjoterapeuta
Katarzyna Cwynar
Katarzyna CwynarFizjoterapeutka, Instruktorka McConnell Institute
Patrycja Siedlecka
Patrycja SiedleckaFizjoterapeutka
Monika Andreasik
Monika AndreasikFizjoterapeutka, Dietetyk
Jakub Chudy
Jakub ChudyFizjoterapeuta

Trener Przygotowania Motorycznego

Szymon Połednik
Szymon PołednikTrener Przygotowania Motorycznego, Specjalista FIZJO-SPORT

Michał Hadała jest fizjoterapeutą i rehabilitantem. Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną i korekcją dysfunkcji narządu ruchu. Po ukończeniu studiów podyplomowych w Hiszpanii objął kierownictwo departamentu medycznego i przygotowania fizycznego zespołu Południowej Afryki. Trzyletnia praca z członkami zespołu zaowocowała udanymi startami w Pucharze Ameryki. Doświadczenia ostatnich lat m. in.: badania naukowe prowadzone we współpracy z Uniwersytetem w Walencji i Instytutem Sportu zaowocowały publikacjami w znanych czasopismach nie tylko w Europie, ale również na innych kontynentach (Medicine & Science in Sports & Exercise, Journal of Science, Journal of Sports Sciences). Michał nadal realizuje liczne projekty badawcze współpracując z różnymi jednostkami naukowymi. Ukończył studia doktoranckie z dziedziny medycyny i fizjologii w zakresie “Nauki stosowane w sporcie” na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Walencji w Hiszpanii. W lipcu 2010 roku na tym samym wydziale obronił z wyróżnieniem doktorat hiszpański i europejski. Na co dzień pracuje w klinice z pacjentami ortopedycznymi. Jako instruktor metod Kinetic Control i Performance Stability prowadzi szkolenia w Polsce i krajach hiszpańsko-języcznych.

Jakub Chudy jest fizjoterapeutą. Jego główne zainteresowania związane są z ruchem – Diagnostyka, analiza i terapia funkcjonalna. W swojej pracy łączy wiele technik i narzędzi pracy, najważniejszą rolę w warsztacie pracy odgrywa koncepcja Kinetic Control, McConnell Institute. Prowadzi warsztaty “Zdrowy kręgosłup” oraz “OCENA ruchu u biegacza”.

Katarzyna Cwynar jest fizjoterapeutką. Dba zarówno o jakość ruchu u Mamy jak i dziecka – diagnostyka, analiza i terapia. W swojej pracy łączy wiele technik i narzędzi pracy (Kinetic Control, McConnell Institute). Prowadzi warsztaty “Aktywna Mama” oraz “Wady postawy u dzieci”.

Szymon Połednik jest trenerem przygotowania motorycznego, asystentem fizjoterapeuty, ratownikiem medycznym. Dba zarówno o jakość ruchu jak i kondycję – trening personalny, przygotowanie motoryczne. Jego główne zainteresowania: dyscypliny siłowo-wytrzymałościowe oraz przygotowanie fizyczne sportowców. W swojej pracy łączy wiele technik i narzędzi pracy (Kinetic Control, McConnell Institute, MSI). Prowadzi warsztaty “FAKTY i MITY okiem trenera przygotowania motorycznego”, “Pierwsza Pomoc”, „Trening personalny”.

Monika Staniszewska jest fizjoterapeutką i dietetykiem. Wierzy, żę jedynie kompleksowe i wielokierunkowe podejście gwarantuje sukces terapeutyczny w pracy z pacjentem. Jej głównymi zainteresowaniami są fizjoterapia, aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie i gotowanie. Stale poszerza zakres posiadanych informacji i umiejętności poprzez udział w różnorakich szkoleniach. Prowadzi warsztaty „Zdrowe odżywianie”.