Fizjoterapeuci

<strong>dr Michał Hadała</strong>
dr Michał HadałaFizjoterapeuta, Międzynarodowy instruktor Kinetic Control, McConnell Institute
<strong>Jakub Chudy</strong>
Jakub ChudyFizjoterapeuta, Instruktor McConnell Institute
<strong>Krzysztof Kozioł</strong>
Krzysztof KoziołFizjoterapeuta, Instruktor McConnell Institute
<strong>Katarzyna Cwynar</strong>
Katarzyna CwynarFizjoterapeutka, Instruktorka McConnell Institute

Michał Hadała jest fizjoterapeutą i rehabilitantem. Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną i korekcją dysfunkcji narządu ruchu. Po ukończeniu studiów podyplomowych w Hiszpanii objął kierownictwo departamentu medycznego i przygotowania fizycznego zespołu Południowej Afryki. Trzyletnia praca z członkami zespołu zaowocowała udanymi startami w Pucharze Ameryki. Doświadczenia ostatnich lat m. in.: badania naukowe prowadzone we współpracy z Uniwersytetem w Walencji i Instytutem Sportu zaowocowały publikacjami w znanych czasopismach nie tylko w Europie, ale również na innych kontynentach (Medicine & Science in Sports & Exercise, Journal of Science, Journal of Sports Sciences). Michał nadal realizuje liczne projekty badawcze współpracując z różnymi jednostkami naukowymi. Ukończył studia doktoranckie z dziedziny medycyny i fizjologii w zakresie “Nauki stosowane w sporcie” na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Walencji w Hiszpanii. W lipcu 2010 roku na tym samym wydziale obronił z wyróżnieniem doktorat hiszpański i europejski. Na co dzień pracuje w klinice z pacjentami ortopedycznymi. Jako instruktor metod Kinetic Control i Performance Stability prowadzi szkolenia w Polsce i krajach hiszpańsko-języcznych.

Jakub Chudy jest fizjoterapeutą. Jego główne zainteresowania związane są z ruchem – Diagnostyka, analiza i terapia funkcjonalna. W swojej pracy łączy wiele technik i narzędzi pracy, najważniejszą rolę w warsztacie pracy odgrywa koncepcja Kinetic Control, McConnell Institute. Prowadzi warsztaty “Zdrowy kręgosłup” oraz “OCENA ruchu u biegacza”.

Krzysztof Kozioł jest fizjoterapeutą. Praca nad jakością ruchu związana z diagnostyką, analizą, terapią reedukacją błędnych wzorców jest jego pasją. Stale rozwija swój warsztat fizjoterapeutyczny (Kinetic Control, McConnell Institute). Prowadzi warsztaty “Trening sportowy” oraz “Rwa kulszowa, dyskopatia”.

Katarzyna Cwynar jest fizjoterapeutką. Dba zarówno o jakość ruchu u Mamy jak i dziecka – diagnostyka, analiza i terapia. W swojej pracy łączy wiele technik i narzędzi pracy (Kinetic Control, McConnell Institute). Prowadzi warsztaty “Aktywna Mama” oraz “Wady postawy u dzieci”.