Fizjo-Sport Centrum Fizjoterapii i Motoryki jako jedyny ośrodek w Polsce i jeden z kilku w Europie kształci fizjoterapeutów i lekarzy w tej nowatorskiej koncepcji pracy z pacjentem już od 12 lat. Kinetic Control wprowadza pojęcie dynamicznej stabilności i równowagi mięśniowej. Szczegółowo omawiają system ruchu jako źródło dysfunkcji i symptomów z nim związanych. Omówiona zostaje funkcjonalna klasyfikacji systemu mięśni wraz z typowymi wzorcami dysfunkcji w lokalnym (miejscowym) i globalnym systemie. Główną tematyką jest mechanizm kontroli motorycznej zarówno segmentarnej na poziomie translacji jak i kontroli funkcjonalnego zakresu ruchu na poziomie całego odcinka. Koncepcja porusza problem dynamicznej dysfunkcji (stabilności stawu) opisując go jako niekontrolowany ruchu (‘niestabilność’). Kolejnym problemem z którym związana jest niestabilność często jest utrata kontroli zakresu ruchu (ograniczenie=restrykcja). Zarówno niestabilność jak i brak kontroli zakresu ruchu mają bezpośrednią relację z bólem i patologią. Ważne są różnice między kontrolą motoryczną i treningiem siły (symetrycznym i asymetrycznym). Wykorzystaj kliniczne wskazówki, kiedy reedukować kontrolę motoryczną, a kiedy wprowadzać trening oparty na wzmacnianiu mięśni w odzyskaniu pełnej funkcji i kontroli ruchu.

Proces diagnostyki i oceny ruchu jest szczegółowo omawiany w oparciu o aktualne badania, dowody naukowe i kliniczną literaturę. Mechaniczne podgrupy populacji sklasyfikowane pod względem bólu i patologii systemu mięśniowo-szkieletowego są zidentyfikowane w oparciu o aktualny system oceny kontroli motorycznej. Kliniczne testy kontroli motorycznej pozwalają dokładnie ocenić dysfunkcję niestabilności. Rozumiejąc zasady oceny i korekcji dysfunkcji kontroli motorycznej jesteśmy w stanie skorygować istniejącą patologię. Kliniczne podejście oparte na praktycznym zastosowaniu aktualnych badań naukowych umożliwia stworzenie indywidualnej terapii korygującej mechaniczną dysfunkcję ruchu.

Nauka i terapia Kinetic Control

Aktualne badania naukowe wskazują, iż ludzie z bólem wykorzystują zupełnie inne wzorce ruchowe niż osoby bez bólu. Często osoby z tą samą diagnozą patologii wykorzystują zupełnie inne wzorce dysfunkcji ruchu. To może krytycznie wpłynąć na rozwój, epizody bólu i strategie postępowania terapeutycznego, co w konsekwencji prowadzi do chronicznych dolegliwości. Badania w ostatnich 5 latach pokazały, że niekontrolowany ruch (z ang. Uncontrolled Movement – UCM) jest bezpośrednio związany z bólem i częstotliwością jego powtarzania się. Niekontrolowany ruch jest diagnozowany przez serię testów kontroli motorycznej, które identyfikują zarówno miejsce jak i kierunek niekontrolowanego ruchu.


Kinetic Control pomaga w zrozumieniu tego jaki związek ma ból i dolegliwości pacjenta z jego formą poruszania się:

  1. Określa wpływ ruchu na ból, dysfunkcję, niezdolność do pracy fizycznej i częstotliwość nawracania się symptomów.
  2. Znaleźć miejsce prawdziwych dolegliwości bólowych.
  3. Znajduje słabe mięśnie, ale również ograniczenie ruchu w stawach spowodowane zbyt małą elastycznością mięśni.
  4. Pomaga znaleźć najlepsze drogi powrotu do pełnej sprawności pacjenta.
  5. Pomaga w zaplanowaniu rehabilitacji, treningu poprzez indywidualnie dobrany program ćwiczeń terapeutycznych.