Układ ruchu jest fizjologicznym systemem, którego główną funkcją jest generowanie ruchu w organizmie jako całości lub częściowo. Tak jak w przypadku innych układów w organizmie, tutaj również powstają dysfunkcje, które muszą być właściwie zdiagnozowane i leczone. To właśnie fizjoterapeuta jest osobą odpowiedzialną za prawidłową ocenę i rehabilitację tego systemu.

Dysfunkcje układu mięśniowo-szkieletowego powstają w odpowiedzi na nieprawidłowe obciążenie tkanek podczas aktywności dnia codziennego i są powiązane z cechami osobniczymi. Powtarzane ruchy oraz przybierana postawa podczas aktywności dnia codziennego generują zmiany w tkankach które są główną przyczyną tychże dysfunkcji. Zespoły zaburzeń systemu ruchu odcinka kręgosłupa szyjnego, piersiowego lędźwiowego, biodra są dokładnie badane wraz z analizą w celu identyfikacji poszczególnych zespołów dysfunkcji i obraniu właściwej strategii leczenia. Celem jest umożliwienie identyfikowanie zaburzeń ruchu, nieprawidłowego ustawienia, długości, sztywności i wydajności mięśni oraz ich relacji z zespołami bólowymi.

Testy zawierają elementy badania mającego na celu rozwinąć i potwierdzić diagnozę i zidentyfikować czynniki przyczyniające się do danej dysfunkcji. Dostarcza to fizjoterapeucie pełnej informacji i umożliwia podjęcie właściwego programu leczenia, które składać się będzie z terapeutycznego programu ćwiczeń obejmującego korekcję nieprawidłowego ustawienia i wzorców ruchowych związanych z funkcją i aktywnością fizyczną.