Dietetyka

Dietetyka” – słowo znane i kojarzone. Powszechnie uważa się, iż związana jest jedynie z zakresem wiedzy na temat wpływu żywności i wybranej metody żywienia na ludzki organizm. Nic bardziej mylnego!

Obecna definicja słowa „dietetyka” wskazuje, iż jest ona nauką multidyscyplinarną, która łączy w sobie wiedzę z zakresu nauk o żywności i żywieniu, medycyny, fizjologii oraz biologii.  Ma również ścisłe połączenia z naukami takimi jak: farmakologia, bromatologia, mikrobiologia oraz psychologia.

Cele dietetyki:

  • Pomoc w osiągnięciu oraz utrzymaniu zdrowia – zarówno fizycznego jak i psychicznego poprzez odpowiednio zbilansowany sposób odżywiania.

  • Dostarczenie informacji na temat zasad prawidłowego odżywiania u osób zdrowych oraz chorych, jego wpływu na ludzki organizm i stan zdrowia.

  • Zapobieganie wystąpieniu chorób dietozależnych u osób predysponowanych, a u tych, u których takie jednostki chorobowe już wystąpiły – wspomaganie leczenia za pomocą metod żywieniowych. Prawidłowe odżywianie jest idealnym uzupełnieniem lub często nawet zamiennikiem farmakoterapii w przypadku wielu schorzeń!

  • Dostarczenie informacji na temat interakcji pomiędzy lekami a spożywaną żywnością.

  • Osobom zdrowym i aktywnym ta dyscyplina naukowa dostarcza wiedzy na temat zasad racjonalnego żywienia będącego integralną składową zdrowego stylu życia, który jest warunkiem zachowania optymalnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej w późniejszych latach egzystencji.

  • Sportowcom dietetyka daje odpowiedź na pytanie, jak się odżywiać, aby stymulować produkcję energii w organizmie, skutecznie budować masę i siłę mięśniową oraz poprawić metodami żywieniowymi wydolność fizyczną, a tym samym swoje osiągnięcia sportowe.

  • Dostarczenie wiedzy o produktach spożywczych – ich wartości energetycznej, składzie biochemicznym, zawartości mikro i makroelementów.

Jak można zauważyć obszar wiedzy, jaki obejmuje dietetyka, jest bardzo szeroki. Ze względu na ten fakt tę dziedzinę naukową można podzielić na dwie podkategorie o odrębnym obszarze działań:

Share this: